Plattform Öko-Betriebe

Plattform Öko-Betriebe

Fördernehmer:
EurA AG
Bundesland:
Fördermittelgeber:
Förderkennzeichen:
2822OE117
Förderzeitraum:
-
Fördersumme:
1.439.424,00 €